Literature

La Diversitat ludica a l'escola i al temps lliure

La Diversitat ludica a l'escola i al temps lliure

In these links you can obtain the free book:
https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/04/Els-jocs-en-la-hist%C3%B2ria-Definitiu-Llibre-Actes-congr%C3%A9s.pdf