News

Traditional Games in Amsterdam 1888

In 1888 during the celebration of the Princess Day in Amsterdam (Netherlands) a traditional wrestling tournament was held. This championship tournament was part of the folk sports competitions. The champion wrestler received a gold watch. The historical name of that style of wrestling was Lyfvat. The rules of Lyfvat were very simple: the wrestlers try to throw their opponent onto his back from standing position. Only taking holds from hips to shoulders (including arms) are allowed. Tripping feet is prohibited.
Material Prepared By: Ruslan C Pashayev of Ohio, United States.
Special Thanks To: Paul Lengkeek of Utrecht and Jannes Huizing of Groningen.

In 1888 werd ter gelegenheid van de viering van Prinsessendag in Amsterdam (Nederland) een traditioneel worsteltoernooi gehouden. Dit kampioenschapstoernooi maakte deel uit van de volkssportcompetities. De kampioenworstelaar ontving een gouden horloge. De historische naam van die worstelstijl was Lyfvat. De regels van Lyfvat waren heel eenvoudig: de worstelaars proberen hun tegenstander vanuit staande positie op zijn rug te gooien. Alleen het vasthouden van heupen tot schouders (inclusief armen) is toegestaan. Struikelen met de voeten is verboden.
Materiaal voorbereid door: Ruslan C Pashayev uit Ohio, Verenigde Staten.
Speciale dank aan: Paul Lengkeek uit Utrecht en Jannes Huizing uit Groningen.

1

2

3