Literature

Sport in Ancient Egypt

sport inancien egypt

Sport in Ancient Egypt - Touny, A.D., Steffen Wenig

Edition Leipzig / Amsterdam: B.R. Grüner, 1969

Contact

logo bez tla fundacja

Fundacja IRSiE

30/63, Świętokrzyska street
Warsaw, 00-116

traditionalsports@sportinstytut.pl

logoTW

logoYT